Leven met hoogsensiviteit

Leven met hoogsensiviteit

In het boek "Leven met Hoogsensiviteit" van schrijfster Wendy van Mieghem krijgt de lezer een duidelijk beeld van wat hoogsensiviteit is door een heldere en duidelijke uitleg. Het boek neemt je mee in de intense wereld van hoogsensiviteit en hoe je je weg in het leven kunt vinden. Het boek is ondersteunend en nodigt uit tot overdenking van je zelf en anderen met duidelijke voorbeelden, tips en de mogelijkheid om zelf op onderzoek te gaan door reflectievragen.

Het boek houdt een spiegel voor wat de kracht is van hoogsensiviteit, maar ook wat de beperkingen zijn in het contact met anderen en hoe je je grenzen bepaalt. Het boek gaat hoogsensitieve personen (HSP'ers) helpen in het ontwikkelen en balans vinden in contact met zichzelf en anderen. Het boek geeft informatie en tips en biedt de lezer de mogelijkheid om zelf te kijken naar kansen. Het boek wijst de weg om balans te vinden tussen kracht en last.

Wat is hoogsensiviteit?

Wat is hoogsensiviteit? Een persoon met hoogsensiviteit ervaart de wereld om zich heen intenser, heeft een diepere waarneming en is gevoeliger voor informatie, die ze ontvangen van buitenaf, maar ook van binnenuit.

Door een grote hoeveelheid indrukken, het moeilijker kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, heeft de HSP'er het gevoel minder controle te hebben in bepaalde situaties.

Ook via de zintuigen ruiken, horen, zien, proeven en voelen nemen hoogsensitieve personen meer subtiele informatie waar. Echter deze zintuigen kun je leren inzetten voor je eigen ontwikkeling en welzijn, zodat je in contact met de buitenwereld, maar ook in contact met jezelf in balans komt en blijft.

Het leren trekken van grenzen voor jezelf biedt meer rust en balans in het leven van de HSP'er. Het belangrijkste is rekening te houden met je eigen kwaliteiten en gevoel in contact en communicatie met anderen. Door rust te creëren stel je je eigen grenzen.

Conclusie

De conclusie is dat het boek "Leven met hoogsensiviteit" een praktische, informatieve gids is, waar HSP'ers veel aan zullen hebben.